Bombes i motors

Roquet produeix bombes i motors d´alumini i fundició des de 0.33cm3/volta fins a 150cm3/volta. Els cossos de fundició surten de la pròpia empresa. Aquests cossos redueixen el soroll i incrementen la vida del producte. Roquet disposa d’una càmera anecoica, on es verifica que el perfil d´engranatge hagi estat optimitzat per un nivell de soroll mínim, el més baix possible