Bombes i motors de fundició

Grup 4 | de 53,33 a 150 cm3/volta | PNC

Mida: 4

Tipus: PNC 

Material: Fundició nodular

Cabals disponibles: de 80 l/min a 225 l/min (a 1500 rpm)

Possibilitat de bombes múltiples