Altres productes

Apart dels 3 grups principals de productes, Roquet també desenvolupa vàlvules i sistemes per aplicacions específiques. L´experiència en una amplia gama de diferents components hidràulics es poden combinar per desenvolupar una solució interessant. Per exemple, les vàlvules d´auto-anivellació, vàlvules de marcació agrícoles, grups electrògens compactes, actuadors electró - hidràulics, etc.