Bombes i motors especials

Motor proporcional | Grup 2

Serie: G i GN

Material del cos: Alumini o Fosa

Cabals disponibles: de 4 cm3/rev a 26,67 cm3/rev

Rang de voltatge: 12V DC | 24V DC

Connectors: Deutsch DT04-2P | DIN 43650 / ISO 4400

 

Disponible amb els cabals i combinacions de tapes, eixos i brides més habituals.

 

 

Consultar el catàleg per a més informació sobre les configuracions estàndards.

 

Per a quantitats mínimes i peticions especials pots contactar amb el nostre Departament Comercial